Tisztelt Horgásztársak!

 

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről a mai napon ismét új, kötelező érvényű (IV.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, mely egyidejűleg haladéktalanul megküldésre került az Önök részére. Továbbra is alapvetés, hogy a kijárási tilalom időszakában - jelenleg 2020. december 11-ig - csak reggel 5 óra és este 8 óra között, egyéni szabadidős sporttevékenység keretében lehet horgászni, s a horgászversenyek, rendezvények nem engedélyezettek. A frissített tájékoztató tartalmazza a csónakos horgászat aktuális szabályait is, mely szabályok az Operatív Törzs Ügyeleti Központ és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetértésével lettek megfogalmazva.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerni és valamennyi érintettel megismertetni szíveskedjenek!

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dérer István

főigazgató megbízásából

 

Csilinkóné Szűk Anikó

titkárságvezető

Magyar Országos Horgász Szövetség

 Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ

 

A tájékoztató az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetseg/622-tajekoztato-a-sars-cov-2-koronavirus-okozta-vilagjarvany-magyarorszagi-oszi-masodik-hullama-okan-elrendelt-veszelyhelyzet-okan-iv

  


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2020.11.17-én 2600kg harmadik nyaras és 500kg második nyaras ponty került a tóba.

 


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Az idén június 6-ára meghirdetett házi horgászverseny a koronavírus járvány miatt elmarad. Ha evvel kapcsolatban bármi változás történik, ezen a felületen értesítést teszünk közzé.

  

Tisztelt Horgásztársak!

 

Egyesületünk 2965 kg harmadik nyaras pontyot nyert a MOHOSZ intervenciós, országos pályázatán. Ez a mennyiség az idén tervezett 1500 kg ponttyal együtt 04.30-án a tóba lett telepítve. A telepítésről a MOHOSZ jelenlétében jegyzőkönyv és fotók készültek.

 


 

 

 

  Tisztelt Horgásztársak!

Az új típusú koronavírus okozta járványhelyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgász okmányok biztosításával  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről új, kötelező érvényű (IV.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra. Ez alább olvasható.

Kérjük, olvassák el és a vonatkozó részeket tartsák be, vegyék figyelembe.

 

TÁJÉKOZTATÓ

az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán

a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (IV.)

 

Hatályos: 2020.03.21-től,

a 2020.03.17-én kiadott III. tájékoztatóhoz csatolt bővítmények, változtatások pirossal jelölve

 

I.            Általános helyzetkép, fogalommeghatározások

 

1.       A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

2.       A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján 2020. március 17-től rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

3.       A 2. pont alkalmazásában rendezvénynek, illetve gyűlésnek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, valamint a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny is, továbbá a valamennyi gyermek- és ifjúsági program, horgász kiállítás és közönségtalálkozó.

4.       A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. A hivatkozott jogszabály alapján üzlet a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá a törvény 2. § 13. pontja szerint kiskereskedelmi tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is. Vendéglátó üzlet a tárgyi (különösen ital- és ételforgalmazásra irányuló) működési engedéllyel vagy igazolással rendelkező üzlet.

5.       Amennyiben a horgászszervezetek által kizárólag horgászokmány, horgászjegy biztosítás céljából üzemeltett irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a 4. pontban meghatározottak szerint üzletnek minősülnek, esetükben a nyitvatartási korlátozás kötelező.

6.       Amennyiben az 5. pontban meghatározott irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a jogszabályi fogalommeghatározás alapján nem minősülnek üzletnek, úgy a nyitvatartási korlátozást nem kötelező előírni, de a MOHOSZ OHSZK javasolja annak elrendelését.

7.       A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha az 5. pontban meghatározottakon túl kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti nyitvatartási korlátozás esetükben szintén kötelező.

8.       A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti nyitvatartási korlátozás esetükben szintén kötelező.

9.       A Kormány 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, továbbá a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

10.   Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában (lezárva: 2020. 02.21.) szereplő valamennyi esemény.

 

II.            Kiemelt rendezvények

 

11.   A 2020.03.20-ára tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia az érintettek azonnali, külön kiértesítése mellett határozatlan időre elhalasztásra kerül.

12.   A további kiemelt rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.

13.   A 12. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

 

III.            Világ- és Európa Bajnokságok

 

14.   A Portugáliában 2020.04.25-től 2020.04.26-ig megrendezésre tervezett XVIII. Parti Pergető Világbajnokságot a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) határozatlan időre elhalasztotta, erről a MOHOSZ-t értesítette.

15.   A FIPSed halasztási értesítése alapján a Bulgáriában 2020.05.30-től 2020.05.31-ig megrendezésre tervezett IV. Feeder Klubcsapat Világbajnokság 2020.10.24-től 2020.10.25-ig, a Szlovéniában 2020.06.06-tól 2020.06.07-ig megrendezésre tervezett XIII. Veterán, III. Masters, XXII. Mozgáskorlátozott Világbajnokságok 2020.10.16-tól 2020.10.17-ig kerülnek megrendezésre.

16.   A további világ- és Európa bajnokságok megrendezése, vagy a rendezvény elhalasztása, illetve törlése tárgyában a FIPSed a későbbiekben rendelkezik.

17.   A 14-16. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni, a szövetségi kapitányok, a kapitányok útján a válogatottak egyidejű tájékoztatása mellett. A tájékoztatás és az átszervezés a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.

 

IV.            Országos bajnokságok

 

18.   A MOHOSZ a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság 1. elődöntőjét (2020.04.04-05.) határozatlan időre elhalasztja. A nevező versenyzők haladéktalan tájékoztatása a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.

19.   A MOHOSZ a további hazai rendezésű országos bajnokságok esetében a jelenlegi járványügyi, rendezvényi korlátozások és kockázatok ismeretében fenntartja a jogot azok elhalasztására, illetve 3 hónapot meghaladó időtartamú veszélyhelyzet esetén törlésére.

20.   A további országos bajnokságok tárgyában a MOHOSZ a jelen tájékoztató módosításának keretében a későbbiekben rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.

21.   A MOHOSZ az országos bajnokságok esetében fenntartja a jogot olyan protokoll bevezetésére is, amely kizárja azt, hogy egy időben egy területen korlátozás alá eső létszám tartózkodjon.

22.   A 18-19. pont szerinti halasztó vagy törlő döntések esetében a már befizetett nevezési díj visszajár, illetve az érintett döntése szerint az új időpontban megrendezett bajnokság nevezési díjára jóváírásra kerül.

23.   A 18-22. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

 

V.            Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek

 

24.   A MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi horgászverseny tekintetében a 2020.04.15-ét megelőző kezdő időponttal megrendezett versenyek esetében a MOHOSZ OHSZK elrendeli azok határozatlan időre történő elhalasztását.

25.   A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászszervezetek figyelmét, hogy az elhalasztásról szóló értesítésnek a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben a tervezett kezdőidőpontot megelőzően legalább 10 nappal az érintettek felé meg kell történnie.

26.   A szervezők, a halgazdálkodási hasznosítók és a MOHOSZ OHSZK közös döntése alapján legkésőbb 2020.04.01-ig kerül sor a bejelentésre arról, hogy a Walterland Masters, a Tavaszi Maconka Nemzetközi Bojlis Kupa (MIBC), a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC), valamint a 2020.04.15-30. közötti kezdő időpontú egyéb versenyek megrendezésre kerülhetnek-e.

 

VI.            Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, mérleg és beszámoló elfogadása

 

27.   A közgyűlések, küldöttgyűlések esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:72 § (1) bekezdése alapján a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.

28.   A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) köteles letétbe helyezni és közzétenni.

29.   A 28. pont értelmében tehát a mérleget és beszámolót elfogadó közgyűlésnek, küldöttgyűlésnek normál ügymenet esetén e határnapig kell megtörténnie.

30.   Ha az Alapszabály korábbi kötelező időpontot ír elő, akkor a MOHOSZ OHSZK álláspontja szerint az elrendelt veszélyhelyzet, mint rendkívüli jogrendi eset felülírja e kötelezettséget, így a közgyűlés, küldöttgyűlés az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének döntésével elhalasztható, és az új időpontig (ideértve a tisztújítás esetét is) a jelenlegi vezetők elláthatják a feladataikat.

31.   Ha az Alapszabály szerint tisztújításra is kerülne sor, akkor megbízatás lejártától a jelenlegi vezetőség (operatív) ügyvezetői minőségében járjon el, így több évre, vagy jelentősebb beruházásokra vonatkozó döntéseket ne hozzon.

32.   A 30-31. pontok szerinti előírásoktól függetlenül a mérleg és beszámoló határidős elkészítése, közzététele az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének feladata, a későbbi - közgyűlési, küldöttgyűlési elfogadásra vonatkozó - hiánypótlás biztosítása mellett.

 

VII.            Központi ügyintézés

 

33.   A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről” szóló 1/2020. (03.15.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend - személyes ügyeleti jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett - továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.

34.   A 9. pont szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK az ügyviteli szabályzatot folyamatosan aktualizálja.

 

VIII.            Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége

 

35.   A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja előírja, hogy az állami horgászvizsgák megrendezése 2020.04.15-ig kerüljön felfüggesztésre és egyben az érintettek egyidejűleg kapjanak tájékoztatást arról, hogy esetükben az on-line ügyintézéssel elérhető turista állami horgászjeggyel történő horgászat lehetősége biztosított.

36.   A Magyar Horgászkártyával, érvényes állami horgászjeggyel, jogszabályi előírás esetén élő egyesületi tagsággal rendelkező horgászok kapjanak tájékoztatást az on-line területi jegyvásárlás lehetőségéről, amely a https://nyito.horgaszjegy.hu oldalról biztosított.

37.   A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja előírja, hogy a sikertelenül kézbesített Magyar Horgászkártyák területi tagszövetségi és központi személyes kiadása kerüljön felfüggesztésre azzal, hogy a 38. pont szerinti rendkívüli ügyintézési szabályok betartása mellett indokolt egyedi esetben - a felelős ügyviteli vezető döntése alapján - azok kiadhatók.

38.   Valamennyi ügyintézési és értékesítési pont esetében a MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy

a)      egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,

b)      az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,

c)       ha ez megoldható, a várakozásra a szabadban kerüljön sor,

d)      kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,

e)      kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,

f)       a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,

g)      gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők, indokolt esetben maszk)

h)      a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta egyszer fertőtlenítésre kerüljenek,

i)        a rendszeres szellőztetés biztosított legyen.

39.   A 9. pont szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.

40.   A területi tagszervezetek ügyfélforgalmi rendjének változását a területi operatív vezetők kötelesek 24 órán belül bejelenteni a MOHOSZ OHSZK felé.

41.   Ha egy tagegyesületi vagy egy egyéb értékesítési pont tevékenysége szünetel vagy felfüggesztésre kerül, akkor azt a szerződött horgászszervezet a területi tagszervezetének köteles 24 órán belül bejelenteni.

42.   A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 1 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

 

IX.            Haltelepítések

 

43.   A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés a 2. pont szerinti rendezvénynek minősül, így tilos.

 

X.            Általános tájékoztatás

 

44.   A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, mely tárgyban a MOHOSZ weblapján külön kormányzati tájékoztató is megjelentetésre került.

45.   A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

a)      tömegközlekedést ne használjanak,

b)      barátok, kisebb társaságok ne induljanak együtt (egy autóban) horgászni,

c)       a vízparton a horgászhelyek tekintetében a családtagnak nem minősülők az 5 méteres távolságot tartsák egymástól,

d)      kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.

46.   A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a veszélyhelyzet fennállása alatt a horgászati tevékenységet szüneteltessék.

47.   A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr

a)      a házi karantén megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,

b)      nyilvánvalóan beteg (jellemző tüneteket tartósan mutató) horgász esetén a horgászatot megtilthatja,

c)       a 45. pont c)-d) alpont szerinti esetekben a horgászatot – sikertelen felszólítás után – megszüntetheti.

 

XI.            Záró rendelkezések

 

48.   Jelen tájékoztató a kiadása napjától módosításáig, vagy visszavonásáig, ezen belül

a)      a tájékoztató I. 2020.03.12-15-ig

b)      a tájékoztató II. 2020.03.16-17-ig

c)       a tájékoztató III. 2020.03.18-20-ig

d)      a tájékoztató IV. 2020.03.21-től

hatályos.

49.   A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.

50.   A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.

51.   A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

 

Kérjük és megköszönjük mindenki szíves együttműködését!

 

Jó egészséget kívánva:

 

Dr. SZűcs Lajos

   elnök

  megbízásából:

 

Dr. Dérer István

    főigazgató

 

Budapest, 2020. március 20.


 

  

Tisztelt Horgásztársak!

 

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések miatt, az április 4-ére meghirdetett társadalmi munka elmarad.

Továbbá, a horgászjegyek kiváltása március 17-e után, előzetes telefonos egyeztetéssel, Mecseki Györgynél személyesen fog történni. Telefonszáma: 72/324-762; 70/6083-619.

    


  

A 2020. évi horgászjegy kiváltásának rendje:

A jelentős mértékben megnövekedett adminisztrációs feladatokra tekintettel a vezetőség arra kéri az egyesület tagjait, hogy az állami horgászjegy, a tagsági díj, valamint a területi engedély kiadására az alábbi táblázatban megjelölt napokon szíveskedjenek megjelenni:

  

1.

2020. január 14-én

15.00-17.30-ig

2.

2020. február 4-én

15.00-17.30-ig

3.

2020. február 18-án

15.00-17.30-ig

4.

2020. március 3-án

15.00-17.30-ig

5.

2020. március 17-én

15.00-17.30-ig

6.

2020. március 24-én

15.00-17.30-ig

7.

2020. április 6-án

15.00-17.30-ig

8.

2020. április 20-án

15.00-17.30-ig

9.

2020. május 12-én

15.00-17.30-ig

10.

2020. május 19-én

15.00-17.30-ig

11.

2020. május 26-án

15.00-17.30-ig

 

 További ügyletek, vezetőségi ülések tervezett időpontjai:

 

12.

2020. június 8-án

16.00-17.00-ig

13.

2020. július 7-én

16.00-17.00-ig

14.

2020. augusztus 4-én

16.00-17.00-ig

15.

2020. szeptember 1-én

16.00-17.00-ig

16.

2020. október 6-án

16.00-17.00-ig

17.

2020. november 10-én

16.00-17.00-ig

18.

2020. december 7-én

16.00-17.00-ig

19.

2020. december 14-én

16.00-17.00-ig

  

A jegyek kiadásának helye: Pécs, Széchenyi tér 9. (Baranya Megyei Önkormányzat)

 

2020. évi

 horgászengedély díjak:

felnőtt

ifjúsági

70 év felett

teljes

50%-os

(65 év felett)

teljes

50%-os

Éves tagdíj

20.000.-

20.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Állami horgászjegy

3.300.-

3.300.-

3.300.-

díjmentes

díjmentes

Tagsági lap (ESZH)

2.000.-

2.000.-

2.000.-

díjmentes

díjmentes

Éves területi jegy

30.000.-

15.000.-

15.000.-

30.000.-

15.000.-

Összesen:

55.300.-

40.300.-

30.300.-

50.000.-

35.000.-

új tagok halasítási 
hozzájárulása

30.000.-

15.000.-

 

 

  

Az 50%-os felnőtt területi jegy kedvezményt igénybe vevőkre a mennyiségi korlátozások is 50%-os csökkentéssel érvényesek. Az 50%-os kedvezmény csak a 65. évüket már betöltött horgásztársakat illeti meg!

Új tagoknak a halasítási hozzájárulást a belépés évében és az azt követő évben kell megfizetni. Ennek mértéke a mindenkori területi jegy árával megegyező. Ebben a két évben a fenti kedvezmények az új tagot nem illetik meg.

Az éves tagdíjat és a halasítási hozzájárulást március 31-ig kell rendezni!

A Herman Otto Horgászegyesület Pécs Alapszabálya 5 § (3) a.) pontja szerint: „Aki tárgyévben március hó 31. napjáig tagdíját nem fizeti meg, úgy tagsági viszonya külön felszólítás nélkül megszűnik.”

 

A 2020. évre tervezett egyesületi rendezvények

időpontjai

 

Közösségi munkák

 

Tavasszal:      2020. április 4.

Ősszel:           2020. október 10.

Találkozás a Halőrháznál 8 00 -kor.

 

Horgászverseny:      2020. június 6.

 

Találkozó, regisztráció          6 00 –   7 00 - ig

Verseny időtartama               7 00– 12 00 - ig

Mérlegelés, majd tervezett eredményhirdetés   13 00 -kor.

 

Az Egyesület elnöksége nevében minden horgásztársnak horgászélményekben gazdag, eseménydús Új Esztendőt kíván:

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.                     Dobi Ferenc s.k.

                                                                       elnök                                          titkár