A HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET

VERSENYSZABÁLYZATA

 

Az Egyesület vezetősége minden évben megrendezi hagyományos jelleggel házi, az egyesületi tagok számára kiírt horgász versenyét. Időpontjáról az év elején dönt, és értesíti a tagságot. A gyülekezés helyszíne a csónakkikötő. A megrendezés egyik feltételeként a részt vevők, a versenybe benevezők létszámát minimum 20 főben határozza meg.

 

A versenybe a helyszínen, a verseny kezdete előtt legkésőbb 45 perccel lehet nevezni. A versenybe benevezettek a rendezőség által előre kijelölt és sorsolással eldöntött, megszámozott állásokban foglalhatják el helyüket. A verseny időtartamát a rendezők határozzák meg. A verseny időtartama legkevesebb négy óra.

 

A részt vevők három kategóriában versenyeznek:

1. egyesületi tagok gyermek korú hozzátartozói

2. ifjúsági

3. felnőtt.

 

A részvétel feltétele a verseny reggelén, a nevezéskor fizetendő nevezési díj. Ennek összegét az egyesület vezetősége határozza meg. A gyermek-kategória számára nincs nevezési díj.

A gyermekkorúak csak partról és felnőtt felügyelete mellett versenyezhetnek, egy bottal. A kísérő aktív részvétele a horgászatban – kivétel a szákolás – tilos, kizárás terhe mellett.

A versenyre bármennyi szereléket elő lehet készíteni, de horgászni egyszerre csak kettő bottal lehet.

Versenyezni a partról és csónakból egyaránt lehet, de ez külön kategóriát nem jelent.

A versenybe beszámítható – mérlegelhető -, illetve be nem számító halakról a rendezők a verseny reggelén eligazítást adnak.

A kisorsolt helyeken az etetést a verseny előtt öt perccel lehet megkezdeni, kezdetét dudaszó jelzi. Az etetőanyag mennyisége, a felhasználható csalik fajtája nincs korlátozva.

A kifogott halakat élve kell tartani.

A verseny lefújásakor éppen horgon lévő hal kifogása esetén beszámít az eredménybe.

A verseny eredményét kizárólag a kifogott halmennyiség grammban mért súlya határozza meg. Súlyegyenlőség esetén a darabszám dönt, ez utóbbi azonossága esetén a mérlegelt halak között a legnagyobb.

A mérlegelés a verseny lefújása után fél órával a csónakkikötőben kezdődik. Aki a verseny lefújása után egy órán belül nem jelenik meg mérlegelésre, eredménye nem számít bele a versenybe, diszkvalifikálja magát.

A kifogott halakat az általános egyesületi szabályzatban meghatározott elvihető mennyiségen felül élve vissza kell engedni a tóba.

A versenyszabályzat megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után.

A verseny időtartama alatt a versenybe be nem nevezetteknek tilos a horgászat a tavon. Ha a versenybe benevezettek száma nem éri el a húsz főt, ez a tilalom értelemszerűen nem lép életbe. A verseny lefújását követően a tilalom érvényét veszti.

 

Kellemes versenyzést, jó fogást kívánnak a szervezők!

 

Pécs 2010 január. 05.

 

           Gelencsér Zoltán sk.                                                         dr. Mészáros Attila sk.

                     Elnök                                                                             Versenyfelelős